Ystyriwch, Gyfeillion annwyl, gymhellion cariad a gwirionedd yn eich calonnau. Take heed, dear Friends, to the promptings of love and truth in your hearts. x

Yearly Meeting

Page under construction

Content coming soon…

Mae'r swydd hon ar gael yn Welsh hefyd