Ystyriwch, Gyfeillion annwyl, gymhellion cariad a gwirionedd yn eich calonnau. Take heed, dear Friends, to the promptings of love and truth in your hearts. x

Young People and Quakers

Interfaith links for Young Quakers:

Youth Interfaith Organisation

Peace Education Network – ForcesWatch

The Urdd/ Urdd Gobaith Cymru

2018 – Dyma Neges Heddwch ac Ewyllys Da Ieuenctid Cymru – Here is the message of Peace and Goodwill from the young people of Wales

#heddwch2018      @urdd

Medrwch weld pob fersiwn o’n fideo ar You Tube / please see the message on You Tube:


Fideo Llawn yn Gymraeg       Full Welsh version

 

Fideo Llawn yn Gymraeg gydag isdeitlau  Welsh version with English Subtitles

 

Fideo Byr yn Gymraeg   Shortened Version Welsh

 

Fideo Byr yn Saesneg Shortened Version English

 

Fideo byr heb siarad Shortened Version without words

Lluniwyd Neges Heddwch ac Ewyllys Da eleni gan bobl ifanc Morgannwg Ganol. Maent yn rhoi diolch am y cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc ac yn gobeithio bydd yr un cyfleoedd ar gael i bawb gan bwysleisio’r angen i wrando ar leisiau’r ifanc, a’r angen i bobl ifanc gael cymorth i drafod a goresgyn problemau.

Cefnogir neges eleni gan Meic, llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc 0-25 oed yng Nghymru. Mae Meic yn agored o wyth y bore tan hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Mae Meic yn gyfrinachol, yn ddienw ac yn rhad ac am ddim. Mae posib i ti gysylltu ar y ffon (080880 23456), neges testun (84001) neu sgwrs ar-lein www.meiccymru.org

Am fwy o wybodaeth a chopi o’r neges mewn amryw o ieithoedd ewch i’n gwefan gan glicio yma, e-bostiwch heddwch@urdd.org neu dilynwch ni ar Twitter #Heddwch2018

This years’ message was prepared by the young people of Mid Glamorgan. They give thanks for the opportunities available to young people and the hope that those opportunities are available to all young people. It also underlines the need to listen to the voices of young people, and for young people to feel able to discuss and overcome problems.

The message this year is supported by Meic, an information advice and advocacy helpline for children and young people, offering confidential information and advice, in Welsh and English. The service is available by phone (080880 23456), text message (84001) or online on www.meiccymru.org

For more information or to see the message in a range of languages click here, e-mail heddwch@urdd.org or follow us on Twitter #Heddwch2018

Catrin James
Urdd Gobaith Cymru

Ffôn: 01267 676734
Symudol: 07748 777473
Safle gwe: www.urdd.cymru